Безпилотно безмоторно

by FJ  

[fyut]:>uptime
2:02pm up 101 days, 1:33, 1 user, load averages: 0,20 0,12 0,05
Остава и само месец до ваканцията.
Пенчев няма да те плескаме много - ще се разминеш само с напукани ребра от радост и мъмрене.

I'm on a plain, mmmm
I can't complain, mmmm
I'm on a plain, mmmm

1 ... 84 85 86 ...87 ... 89 ...91 ...92 93 94 ... 96