Крокодильовден

by FJ  

Днес е Крокодильовден. В някои моменти го сравнявам с "Деня на чакала".

1 ... 49 50 51 ...52 ... 54 ...56 ...57 58 59 ... 96