Of all the things I've lost, I miss my mind the most

от FJ  

Ура,
част от него се върна поне за малко :-)

1 ... 11 12 13 ...14 ... 16 ...18 ...19 20 21 ... 96