Category: "FreeBSD"

bg.freebsd.org ipv6

от FJ  

Днеска опатках окончателно и ipv6 за bg.freebsd.org
Опциите listen-on-v6 и controls се оказа много полезни за задачката.
Благодарности на Веселин Колев за това, че ме научи.
Нататък малко ровене и мислене и за 4 часа сумарно всичко е наред.
Продължавам си с моите задачки - остават още доста неща за пиене.

1 3 5 ...6 7