Categories: "From Bulgaria"

Трета седмица в София

by FJ  

Не мога да кажа, че свиквам с всичко. Вървя си по моята пътечка и бутам по малко камъка си. Липсват ми разговорите на няколко езика, които често се преплитат.
За останалите неща се опитвам да наредя парченцата - не е нито лесно, нито трудно. Просто не винаги има кой да подаде подходящото парченце.
Не съм доволен и от изборната система, но тя е избрана тенденциозно открай време. Надявам се да се осъзнаем и да взимаме някакво отношение по въпросите засягащи бъдещето на България.

1 2 ...3 4 6 7